LEADER 2014-2020

Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Colinele Olteniei

Anexa 1 Acord de parteneriat + HCL, alte doc. justificative. Pag.54-164

Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului. Pag. 165-369

Anexa 3 Componenta parteneriatului. Pag. 370-372

Anexa 5 Harta administrativa si geografica a teritoriului. Pag. 375-377

Anexa 8 Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a SDL.

Plan de Finantare a GAL Colinele Olteniei

Plan de Finantare General A+B

Evaluare SDL

Modificare SDL 2019

Modificare SDL 2021

Modificare SDL 2022


MASURI DE FINANTARE

  • MASURA M1/6B – SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI
  • MASURA M2/6B – SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/CU DIZABILITATI/ EXCLUZIUNE SOCIALA DIN TERITORIUL GAL COLINELE OLTENIEI
  • MASURA M3/6A – SPRIJINIREA CREĂRII DE ACTIVITATI ECONOMICE NEAGRICOLE
  • MASURA M4/3A – INCURAJAREA INVESTITIILOR IN SECTORUL DE PROCESARE SI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE SI POMICOLE
  • MASURA M5/2B – SPRIJINIREA AGRICULTORILOR TINERI
  • MASURA M6/2A – SPRIJINIREA FERMELOR MICI