LEADER 2014-2020

 

Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Colinele Olteniei

Plan de Finantare a GAL Colinele Olteniei

Plan de Finantare General A+B


MASURI DE FINANTARE

 

  • MASURA M1/6B – SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI
  • MASURA M2/6B – SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/CU DIZABILITATI/ EXCLUZIUNE SOCIALA DIN TERITORIUL GAL COLINELE OLTENIEI
  • MASURA M3/6A – SPRIJINIREA CREĂRII DE ACTIVITATI ECONOMICE NEAGRICOLE
  • MASURA M4/3A – INCURAJAREA INVESTITIILOR IN SECTORUL DE PROCESARE SI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE SI POMICOLE
  • MASURA M5/2B – SPRIJINIREA AGRICULTORILOR TINERI
  • MASURA M6/2A – SPRIJINIREA FERMELOR MICI